W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 3309 artykułów
zarządzenie nr: 103/2020
zarządzenie nr 103/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
Status obowiązujące

Książka teleadresowa Urzędu

Aby wyświetlić telefony i adresy poszczególnych referatów i stanowisk samodzielnych kliknij w wybraną nazwę wyświetloną poniżej: Nazwa    Symbol Burmistrz Pruszcza Gdańskiego   - Zastępca Burmistrza ds. Społecznych   - Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych   - Skarbnik Miasta   - Sekretarz...

zarządzenie nr: 102/2020
zarządzenie nr 102/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 17) ogłaszam podstawowe kwoty dotacji oraz statystyczne liczby uczniów dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2020 r., zgodnie z poniższym załącznikiem: 

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 17) ogłaszam podstawowe kwoty dotacji oraz statystyczne liczby uczniów dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2020 r., zgodnie z poniższym załącznikiem: 

Znak sprawy: GK.6220.6.2020
Znak sprawy GK.6220.6.2020
Znak pisma GK.6220.6.2020/8
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Jarosława Szamockiego, Pełnomocnika SZAMET S.A. Adam Szamocki z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Obrońców Westerplatte 1a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu złomu i jego przeładunku przy ul. Obrońców Westerplatte 1a w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 11/4 obr. 8).W związku z powyższym informuje się właścicieli i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów objętych obszarem oddziaływania, o możliwości składania w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dotyczących ww. sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Dokumenty do wglądu w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:1. Tablica ogłoszeń w miejscu,2.  Strona internetowa tut. urzędu,
Stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Terenami
Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Terenami
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Tożsamość składającego: Sebastian Zomkowski - Członek Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej-(do 6.12.2023)
Tożsamość składającego Sebastian Zomkowski - Członek Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej-(do 6.12.2023)
Tożsamość składającego: Teresa Hadała- Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia"
Tożsamość składającego Teresa Hadała- Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia"

Referat Techniczno - Inwestycyjny

Referat Techniczno - Inwestycyjny Maria Turska - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego ul. Wojska Polskiego 44 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 32 (kierownik), 33 i 35 tel.: +48 58 775 99 78 (kierownik) tel.: +48 58 775 99 25 tel.: +48 58 775 99 37 tel.: +48 58 775 99 50 tel.: +48 58 775 99 51 fax: +48 58 682 34 51 e-mail:...

zarządzenie nr: 100/2020
zarządzenie nr 100/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące