W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2951 artykułów
zarządzenie nr: 221/2020
zarządzenie nr 221/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące
Znak sprawy: GK.6220.9.2020
Znak sprawy GK.6220.9.2020
Znak pisma GK.6220.2.6.2020.OŚ1/9
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Odprowadzenie ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej" zlokalizowanego na terenie gminy Pruszcz Gdański oraz na terenie miasta Pruszcz Gdański Z pełną treścią zawiadomienia zapoznać się można na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański pod adresem http://bip.pruszczgdanski.pl/?p=document&action=show&id=5289&bar_id=968
zarządzenie nr: 224/2020
zarządzenie nr 224/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 225/2020
zarządzenie nr 225/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Status obowiązujące

Informacja o zakończeniu naboru

Informujemy, że z dniem 30 listopada 2020 r. ulega zakończeniu termin składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z likwidacją pieców węglowych. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacja zostanie wypłacona Wnioskodawcy, który zawarł umowę i przekazał dokumenty z zakończenia zadania w terminie do 30...

Komunikat Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 16 listopada 2020 r.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021- 2030 został wyłożony w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdań przy ul. Grunwaldzkiej 20, do...

Uchwała Rady Powiatu Gdańskiego Nr XXVIII/198/2020

Uchwała NR XXVIII/198/2020 RADY POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup niezabudowanej nieruchomości gruntowej od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na potrzeby budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gdańskiego.   Pełna treść uchwały w załączniku.

Znak sprawy: GK.6220.8.2020
Znak sprawy GK.6220.8.2020
Znak pisma GK.6220.8.2020/19
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Michała Zasada przedstawiciela NEOX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-855) przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, pełnomocnika Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Wojska Polskiego 16 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim,wydano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak:RDOŚ-Gd-WOO.4220.444.2020.MR.3 z 8 października 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.Informuję również o wydanej opinii:·      Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.435.263.2.2020.AK z 9 listopada 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,·      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.464.30.2020.SD.1 z 22 lipca 2020 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentów a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Otrzymują:1. Tablica ogłoszeń w miejscu,2. Strona internetowa tut. urzędu
zarządzenie nr: 220/2020
zarządzenie nr 220/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące