Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Załączniki:

Ogłoszenie Nr 5
Ankieta organizacji pozarządowej
Oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej