Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 - Radosław Klaczkowski