Poniżej w pliku pdf znajduje się pełna treść sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 - 2023 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.Załączniki:

Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa