Nazwa sprawy:
Nadanie nazwy ulicy

Wymagane dokumenty:
Wniosek o nadanie nazwy ulicy podpisany przez wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych.

Załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej wraz ze wskazaniem numerów działek, dla których ma być nadana nazwa ulicy i z propozycją nazwy ulicy.

Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):
Wniosek o nadanie nazwy ulicy.

Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z procedurą wysłania pisma ogólnego do Urzędu.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Termin uzależniony od zebrania podpisów wszystkich właścicieli, złożenia wniosku o nadanie nazwy ulicy  oraz terminu sesji Rady Miasta.

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna:
Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna 
(nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail) :
Referat Planowania i Rozwoju 
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 48

Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :
Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku
lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy:
Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Wniosek o nadanie nazwy ulicy (po podpisaniu przez wszystkich współwłaścicieli) zostaje złożony w Urzędzie Miasta 

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., email) info do użytku wew.:
Katarzyna Dąbrowska- Mizera, Inspektor Referatu Planowania i Rozwoju, 58 775 99 46, dabrowska@pruszcz-gdanski.pl
 Załączniki:

wniosek o nadanie nazwy ulicy