Nazwa sprawy:
Organizacja przetargów

Wymagane dokumenty:
Postępowanie prowadzone z urzędu.

W przypadku inicjatywy prywatnej wymagany:
- wniosek zainteresowanego w swobodnej formie pisemnej
- mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością

Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):
Brak.

Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):
-

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- Uchwała Rady Miasta o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia
- Ustalenie ceny i publikacja wykazu nieruchomości
- Ustalenie warunków przetargu i publikacja ogłoszenia

Sprawa załatwiana w trybie cywilnoprawnym, nie obowiązują terminy kpa. Średni czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do przeprowadzenia przetargu wynosi ok. 6 miesięcy

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna:
Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna 
(nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail) :
Referat Współpracy i Promocji 
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 48

Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :
Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku
lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy:
Uchwała Rady Miasta może być zaskarżona do Wojewody. Czynności przetargowe i rozstrzygnięcia mogą być zaskarżone w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Podstawa prawna:
Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w/s sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Brak

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., email) info do użytku wew.:
Honorata Groszkowska, Inspektor Referatu Współpracy i Promocji, 58 775 99 47, gt@pruszcz-gdanski.pl