Nazwa sprawy:
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wymagane dokumenty:
- wniosek właściciela (użytkownika wieczystego gruntu)
- mapka z zaznaczeniem gruntu

Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):
Brak.

Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):
-
Termin i sposób załatwiania sprawy:
Uzależniony od analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz uzyskania opinii innych referatów Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

- uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański o wyrażeniu zgody na sprzedaż
- wykaz nieruchomości
- protokół uzgodnień
- akt notarialny

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna:
Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna 
(nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail) :
Referat Planowania i Rozwoju
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 48

Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :
Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku
lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy:
Brak

Podstawa prawna:
Art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi Nabywający

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., email) info do użytku wew.:
Elżbieta Drozd, Inspektor Referatu Planowania i Rozwoju, 58 775 99 47, gt@pruszcz-gdanski.pl