Uchwała nr 1/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego – Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o. o. Załączniki:

Uchwała nr 1/2020