Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego
Ankieta organizacji pozarządowej
Ogłoszenie Nr 4 o otwartym konkursie ofert