Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Załączniki:

Ogłoszenie Nr 5 o otwartym konkursie ofert
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego
Ankieta organizacji pozarządowej
Ankieta organizacji pozarządowej