Nazwa

Informacje i deklaracje na podatek rolny i podatek leśny

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 ze zmianami).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zmianami).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zmianami).


Organ podatkowy

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdański
 

 

Wzory druków - na dole strony do pobrania druki pdf

 

Osoby fizyczne:

IR-1 - informacja o gruntach

ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - Załącznik

ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - Załącznik

ZIR-3 - dane  pozostałych podatników - Załącznik

IL-1 - informacja o lasach
ZIL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - Załącznik
ZIL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - Załącznik

Osoby prawne:

DR-1 - deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - Załącznik
ZDR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - Załącznik
DL-1 - deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - Załącznik
ZDL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - Załącznik

Terminy i obowiązek podatkowy:

Informację o gruntach IR-1 wraz z załącznikami, osoby fizyczne, winny złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, należy złożyć informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Deklaracje na podatek rolny DR-1 i podatek leśny DL-1 wraz z załącznikami, w przypadku osób prawnych, należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku i odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.Sprawy prowadzi

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Referat Podatków i Opłat - pokój nr 22
tel.: 58 775 99 28, 58 775 99 29.Załączniki:

IR-1 - informacja o gruntach
ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - Załącznik
ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - Załącznik
ZIR-3 - dane pozostałych podatników - Załącznik
IL-1 - informacja o lasach
ZIL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - Załącznik
ZIL-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - Załącznik