Skład Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1. Adrian Czarnecki

2. Jerzy Kłys

3. Krzysztof Lisowski

4. Roman Trembacz

Zakres działania Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych:

  • określanie polityki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie ochrony zdrowia i spraw socjalnych,
  • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Pruszcz Gdański dotyczących ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia i spraw socjalnych.