Skład Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1. Roman Trembacz - Przewodniczący Komisji

2. Krzysztof Lisowski - Z-ca Przewodniczącego

3. Jerzy Kłys

4. Adrian Czarnecki

Zakres działania Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych:

  • określanie polityki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie ochrony zdrowia i spraw socjalnych,
  • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Pruszcz Gdański dotyczących ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia i spraw socjalnych.