Skład Komisji Statutowej:

 

 

 

Zakres działań Komisji:

  •  opracowanie zmian Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w celu dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów,
  • współdziałanie i opracowanie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w celu dostosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów prawnych,
  • wydawanie opinii w sprawie zasadności zmian Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zgłoszonych przez Burmistrza, Komisje lub radnego,
  • opracowywanie projektów uchwał zmieniających Statut w zakresie proponowanych zmian.