Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

  1. Roman Trembacz
  2. Piotr Kaliński
  3. Jerzy Kłys
  4. Leszek Parzymies

 

Zakres działania Komisji: