Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

  1. Roman Trembacz
  2. Piotr Kaliński
  3. Jerzy Kłys
  4. Leszek Parzymies
  5. Bartłomiej Troka

 

Zakres działania Komisji: