Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

  1. Jerzy Kłys - Przewodniczący Komisji
  2. Bartłomiej Troka - Z-ca Przewodniczącego
  3. Roman Trembacz
  4. Joanna Berlik
  5. Leszek Parzymies
  6. Krzysztof Stefańczyk

 

Zakres działania Komisji: