W związku z ogłoszoną w dniu dzisiejszym, tj. 11.03.2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów, związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański zostaje czasowo ograniczone. 

Dotyczy to placówek:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wraz z oddziałami przedszkolnymi,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z oddziałami przedszkolnymi,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3 wraz z oddziałami przedszkolnymi,
  4. Szkoła Podstawowa Nr 4 wraz z oddziałami przedszkolnymi,
  5. Przedszkole Publiczne Nr 3,
  6. Miejski Żłobek Nr 1 "Króla Maciusia".

 

Oznacza to, że w tym okresie nie będą odbywały się zajęcia wynikające z ustalonego planu lekcji, jak też zajęcia pozalekcyjne.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Do odwołania zamknięte będą również wszystkie obiekty sportowe (np. sale gimnastyczne, boiska, baseny).

Decyzja Prezesa Rady Ministrów dotyczy również placówek niepublicznych. 

Ponadto na polecenie Wojewody Pomorskiego Burmistrz Pruszcza Gdańskiego do odwołania zawiesza działalność klubów dziecięcych i żłobków.

Bezterminowo zostają zamknięte: Centrum Kultury i Sportu (wraz z Kinem i Faktorią) oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zawiesza się do odwołania działalność Domu Dziennego Pobytu oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej. 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że decyzją Wojewody Pomorskiego odwołane są wszystkie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane przez Miasto lub w obiektach Miasta. 

Wszystkie wymienione działania mają na celu ochronę mieszkańców. O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www.pruszcz-gdanski.pl

Prosimy śledzić również oficjalne komunikaty na stronach poszczególnych szkół, placówek opiekuńczych i oświatowych oraz instytucji  kultury poległych Urzędowi  Miasta Pruszcz Gdański, a także na stronach rządowych:

Janusz Wróbel
Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański