Brak treści artykułu

Załączniki:

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskiwanych dochodach) oraz stanie majątkowym osoby zobowiązanej_podatki lokalne