1. Gdański Obszar Metropolitarny GGS

2. Lokalna Organizacja Turystyczna

3. Polska Unia Mobilności Aktywnej

4. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

5. Pomorskie w Unii Europejskiej

6. Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich)

7. Związek Miast i Gmin Morskich

8. Związek Miasta Polskich