Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie Majątkowe za rok 2019 - Krzysztof Lisowski
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 - Krzysztof Lisowski
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 -Krzysztof Lisowski
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Krzysztof Lisowski