Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Jerzy Kłys
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 - Jerzy Kłys
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 - Jerzy Kłys
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Jerzy Kłys