Referat Podatków i Opłat

[start] Radosław Klaczkowski - Kierownik Referatu Podatków i Opłat ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański parter, pokój 8 I piętro, pokój 22 (kierownik) tel.: +48 58 775 99 26 (kierownik) tel.: +48 58 775 99 89 tel.: +48 58 775 99 28 tel.: +48 58 775 99 29 fax: +48 58 682 34 51 e-mail: klaczkowski@pruszcz-gdanski.pl rodzaj sprawy numer telefonu numer pokoju zaległości/salda dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi +48 58 775 99 89 8 zwrot/przeksięgowanie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi +48 58 775 99 89 8 upomnienia dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  +48 58 775 99 89 8 upomnienia dot. podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych +48 58 775 99 89 8 tytuły wykonawcze dot. podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych +48 58 775 99 89 8 egzekucja administracyjna: urzędy skarbowe, komornicy sądowi +48 58 775 99 89 8 deklaracje DT-1 w sprawie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne +48 58 775 99 89 8 ustalanie wymiaru/wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – informacje IN-1, IR-1, – osoby fizyczne +48 58 775 99 28 22 postępowania podatkowe (wezwania, postanowienia, decyzje) +48 58 775 99 28 22 zaległości/salda dot. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – osoby fizyczne +48 58 775 99 28 22 zwrot/przeksięgowanie nadpłaty w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – osoby fizyczne +48 58 775 99 28 22 opłaty cywilnoprawne zaległości/salda/wpłaty +48 58 775 99 28 22 ustalanie wymiaru/wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – deklaracje DN-1 – osoby prawne +48 58 775 99 29 22 zaległości/salda dot. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – osoby prawne +48 58 775 99 29 22 opłata skarbowa, opłata targowa  +48 58 775 99 29 22[koniec]