Referat Podatków i Opłat


Aleksandra Stryniewska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat

ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
parter, pokój 5

tel.: +48 58 775 99 26 (kierownik)
tel.: +48 58 775 99 89
tel.: +48 58 775 99 28
tel.: +48 58 775 99 29
fax: +48 58 682 34 51
e-mail: stryniewska@pruszcz-gdanski.pl; podatki@pruszcz-gdanski.pl

 

rodzaj sprawy numer telefonu numer pokoju
zaległości/salda dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi +48 58 775 99 89 4
zwrot/przeksięgowanie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi +48 58 775 99 89 4
upomnienia dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  +48 58 775 99 89 4
upomnienia dot. podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych +48 58 775 99 89 4
tytuły wykonawcze dot. podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych +48 58 775 99 89 4
egzekucja administracyjna: urzędy skarbowe, komornicy sądowi +48 58 775 99 89 4
deklaracje DT-1 w sprawie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne +48 58 775 99 89 4
ustalanie wymiaru/wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – informacje IN-1, IR-1, – osoby fizyczne +48 58 775 99 28 4
postępowania podatkowe (wezwania, postanowienia, decyzje) +48 58 775 99 28 4
zaległości/salda dot. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – osoby fizyczne +48 58 775 99 28 4
zwrot/przeksięgowanie nadpłaty w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – osoby fizyczne +48 58 775 99 28 4
opłaty cywilnoprawne zaległości/salda/wpłaty +48 58 775 99 28 4
ustalanie wymiaru/wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – deklaracje DN-1 – osoby prawne +48 58 775 99 29 4
zaległości/salda dot. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – osoby prawne +48 58 775 99 29 4
opłata skarbowa, opłata targowa  +48 58 775 99 29 4

 


wróć do spisu stanowisk >>