Poniżej w plikach do pobrania znajduje się:

  1. Schemat procedury kontroli przedsiębiorców.
  2. Harmonogram kontroli licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Pruszcz Gdański na 2020 r.
  3. Harmonogram kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na teranie miasta Pruszcz Gdański na 2020 r.


Załączniki: