Poniżej w plikach do pobrania znajduje się:

  1. Schemat procedury kontroli przedsiębiorców.
  2. Harmonogram kontroli licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Pruszcz Gdański na 2020 r.
  3. Harmonogram kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na teranie miasta Pruszcz Gdański na 2020 r.
  4. Harmonogram kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.


Załączniki:

Schemat procedury kontroli przedsiębiorców
Harmonogram kontroli taksówek
Harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Harmonogram kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działaności regulowanej
Harmonogram kontroli na rok 2021 w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3