Poniżej w plikach do pobrania znajduje się:

  1. Schemat procedury kontroli przedsiębiorców.
  2. Harmonogram kontroli licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Pruszcz Gdański na 2022 r.
  3. Harmonogram kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
  4. Harmonogram kontroli na rok 2021 w zakresie i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym oraz wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki.


Załączniki:

Schemat procedury kontroli przedsiębiorców
Harmonogram kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działaności regulowanej
Harmonogram kontroli na rok 2021 w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Harmonogram kontroli taksówek na rok 2022