Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Rozwoju.

Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach.

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

https://www.biznes.gov.pl/pl
www.mr.gov.pl

Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej prowadzi w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, Referat Spraw Obywatelskich znajdujący się na parterze, w pok. 7.

Zakres załatwianych spraw:

  • dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG),
  • dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
  • zawieszanie działalności gospodarczej,
  • wznawianie działalności gospodarczej,
  • wykreślanie wpisu do CEIDG,
  • udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed 1 lipca 2011 r.,
  • wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu wpisu z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.

Wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) oraz podejmowania działalności gospodarczej znajdują się na stronach internetowych:

https://www.biznes.gov.pl/pl
www.epuap.gov.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony: obywatel.gov.pl

Zachęcamy do wypełnienia wniosku do CEIDG przy pomocy kreatora elektronicznego, który poprowadzi przedsiębiorcę krok po kroku i na bieżąco wychwyci ewentualne błędy. Konieczne jest wówczas zapamiętanie nr kodu wniosku.

Uwaga !
Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w Urzędzie Gminy.

Jeśli chcesz złożyć wniosek bez wizyty w Urzędzie Gminy musisz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany ePUAP i zarejestrować się w systemie CEIDG.

Profil zaufany ePUAP można założyć na stronie: epuap.gov.pl/wps/portal