Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za rok 2019-Alicja Ścieżyńska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 - Alicja Ścieżyńska
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji