Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za rok 2019-Jerzy Kulka
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 - Jerzy Kulka