Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za rok 2019-Jerzy Kulka
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 - Jerzy Kulka
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 - Jerzy Kulka