Więcej informacji w załączniku.Załączniki:

Oferta 8/2020
Informacja o wynikach naboru na inspektora w Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego