Poniżej prezentujemy skład II Kadencji (2020-2024) Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański.

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

1.

Mirosława

Polanowska

Przewodnicząca Rady Seniorów

2.

Krystyna

Szulc

Zastępca Przewodniczącej Rady Seniorów

3.

Elżbieta

Białonoga

Członek Rady Seniorów

4.

Maria

Kaszubska - Niedźwiedzka

Członek Rady Seniorów

5.

Melania

Kujałowicz

Członek Rady Seniorów

6.

Janusz Marcin

Kulik

Członek Rady Seniorów

7.

Franciszek

Maliszewski

Członek Rady Seniorów

8.

Zenon

Skąpski

Członek Rady Seniorów

9.

Elżbieta

Urbanowicz

Członek Rady Seniorów