a:49:{s:4:"name";s:185:"Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030”.";s:8:"position";i:4;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:14:"Ewa Piechowska";s:11:"createdDate";s:10:"2020-10-12";s:18:"responsibleContent";s:11:"Ilona Nitka";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";s:10:"2021-02-19";s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";i:425;s:7:"content";s:4329:"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1295), przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030”, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój miasta do 2030 roku. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, jednostkom samorządu terytorialnego, partnerom społecznym i gospodarczym oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego złożenia uwag dotyczących przedmiotowego projektu dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13 października 2020 r. do dnia 17 listopada 2020 r. w formie:

  1. Otwartych spotkań konsultacyjnych z możliwością składania uwag i opinii do projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2030”. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego i środków ostrożności spotkania konsultacyjne przeprowadzone zostaną w formie on-line:
  • w dniu 20 października 2020 r. w godz. 1200 - 1300.
  • w dniu 26 października 2020 r. w godz. 1600 – 1700.

Link do spotkania będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (https://bip.pruszcz-gdanski.pl).

  1. Zbierania uwag i opinii w formie elektronicznego formularza na platformie prezentującej Konsultacje Społeczne w mieście Pruszcz Gdański (pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje-społeczne).
  2. Zbierania uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem Formularza uwag w wersji papierowej lub elektronicznej w terminie od 13 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r. (obowiązuje data wpływu do urzędu).

Wypełnione Formularze uwag można składać:

1) do skrzynki wystawionej w holu głównym siedziby Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek w godz.  900 – 1700 oraz wtorek – piątek w godz. 730 – 1530;

2) drogą elektroniczną na adres: strategia@pruszcz-gdanski.pl;

3) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański (liczy się data wpływu do urzędu).

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030” dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 13 października 2020 r. do dnia 17 listopada 2020 r.: 

1) w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20 (w Referacie Planowania i Rozwoju pok. 27) w godzinach pracy urzędu,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (https://bip.pruszcz-gdanski.pl),

3) na platformie prezentującej Konsultacje Społeczne w mieście Pruszcz Gdański https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne.

 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

                                                                                                        / - / Janusz Wróbel

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-2-19 14:51:21";s:8:"editDate";s:18:"2021-2-19 14:51:21";s:6:"editBy";s:4:"1026";s:10:"editorName";s:3:"Ewa";s:13:"editorSurname";s:10:"Piechowska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:31:"Gmina Miejska Pruszcz Gdański ";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:4:{i:0;i:2394;i:1;i:2395;i:2;i:2396;i:3;i:2410;}}}