1. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok.
  2. Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019.
  3. Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na I półrocze 2020.
  4. Analiza projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019.
  5. Przygotowanie po zapoznaniu się z wnioskami innych komisji stałych Rady Miasta propozycji do budżetu na 2021 rok.
  6. Analiza zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2020 rok i ewentualne propozycje zmian.
  7. Bieżące opiniowanie projektów uchwał mających wpływ na finanse miasta.


Przewodniczący
Komisji Budżetowej
Andrzej Ślusarczyk