W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

ul. Zastawna, ul. Składowa, ul. Kazimierza Deyny, ul. Eugeniusza Romera

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Zastawna, ul. Składowa, ul. Kazimierza Deyny, ul. Eugeniusza Romera
Przetarg na Działki gruntowe niezabudowane stanowiące własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza wskazana poniżej w ogłoszeniu (w zależności od lokalizacji)
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Wyniki przetargu w załączniku.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

1. Działka gruntowa niezabudowana nr 13/14 o pow. 0,2170 ha, obr. 14, zapisana w KW GD1G/00362568/7, położona przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, jest niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Kształt nieruchomości nieregularny, ukształtowanie terenu o konfiguracji płaskiej. Uzbrojenia terenu brak (media w pewnej odległości).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny usług turystyki oraz zieleni urządzonej. Dopuszcza się lokalizację usług hotelarsko gastronomicznych oraz usług kosmetologicznych (3-UT/ZP). W granicach terenu zlokalizowane są strefy ochronne zadrzewień. Teren znajduje się w granicach historycznego układu hydrologicznego rzeki Raduni wraz z Kanałem Raduni ujętego w Ewidencji Zabytków. 

Dział III ograniczone prawo rzeczowe, odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna Gdańsk oraz inny wpis, treść wpisu nie dotyczy działki 13/14, dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 250 000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 2 500,00 zł.

2. Działki gruntowe niezabudowane nr 2/23, 2/25 o łącznej pow. 0,9890 ha, obr. 21 zapisane w KW GD1G/00302578/2, GD1G/00020192/1, położone przy ul. Składowej w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, jest niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Kształt nieruchomości nieregularny, ukształtowanie terenu o konfiguracji płaskiej.

Uzbrojenie terenu częściowe (media w sąsiedztwie lub w ulicy).

Przez teren nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: podziemny kabel elektroenergetyczny, rurociąg gazowy, podziemny kabel telefoniczny, na terenie działki nr 2/25 jest słup energetyczny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów i zabudowy usługowej (7.P,U).

Dział III księgi wieczystej GD1G/00302578/2, ograniczone prawo rzeczowe, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o. o. w Warszawie, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna w Warszawie, Energa Operator, dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Dział III księgi wieczystej GD1G/00020192/1, ograniczone prawo rzeczowe,  odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna w Warszawie, Energa Operator, dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 2 350 000,00 zł netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 23 500,00 zł.

3. Działka gruntowa niezabudowana nr 12/12 o pow. 0,6330 ha, obr. 9,  zapisana w KW GD1G/00052755/9, położona przy ul. Kazimierza Deyny w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość jest niezagospodarowana, zlokalizowana jest we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego w pobliżu granicy z miejscowością Rokitnica przy drodze Pruszcz Gdański – Przejazdowo w rejonie ulicy Kazimierza Deyny i ulicy Mikołaja Kopernika. Kształt nieruchomości nieregularny, ukształtowanie terenu o konfiguracji płaskiej.

Uzbrojenia terenu brak (media w sąsiedztwie lub w ulicy).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy stacji paliw (U4) oraz tereny zieleni urządzonej (ZP2).

Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza  2 950 000,00 zł netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 29 500,00 zł.

4. Działki gruntowe niezabudowane nr 28/35, obr. 5, 1/55, obr. 1 o łącznej pow. 0,9667 ha, obie zapisane w KW GD1G/00040518/9 położone przy ul. Eugeniusza Romera w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, jest niezagospodarowana z pojedynczymi drzewami. Kształt nieruchomości regularny, ukształtowanie terenu o konfiguracji płaskiej, od strony ulicy Aleksandra Czekanowskiego niewielkie wzniesienie.

Uzbrojenie terenu częściowe (media w ulicy).

Przez teren działki nr 28/35 przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 110kV (dwa słupy na wydzielonych działkach). Wzdłuż południowo – zachodniej części działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej dn 200 wraz z dwiema studzienkami oraz sieć ciepłownicza. Przez środkową część przedmiotowej nieruchomości przebiega podziemna sieć wodociągowa dn 90.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę usługową – usługi nieuciążliwe. Dopuszcza się usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (1.U).

Dział III ograniczone prawo rzeczowe, nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna Gdańsk, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna Gdańsk, nieograniczona w czasie i odpłatna służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz „VECTRA INVESTMENTS” Spółka z o. o., Spółka Jawna w Warszawie, odpłatna  i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna Gdańsk, dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 3 800 000,00 zł netto

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 38 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r.od godziny 10:00, co 20 minut w sali posiedzeń numer 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem, na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 21 listopada 2023 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Planowania i Rozwoju tel. +48 58 775 99 47, dot. przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju tel. +48 58 775 99 13, dot. uzbrojenia działki w Referacie Techniczno — Inwestycyjnym tel. +48 58 775 99 78.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Uwaga, z dniem 21.09.2023 r. w treści przetargu nastąpiły zmiany. Szczegółowa informacja dot. zmian znajduje się na Tablicy ogłoszeń. Karta przetargu została zaktualizowana z dniem 21.09.2023 r.

Uwaga, z dniem 20.11.2023 r. w treści przetargu nastąpiły zmiany. Szczegółowa informacja dot. zmian znajduje się na Tablicy ogłoszeń. Karta przetargu została zaktualizowana z dniem 20.11.2023 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego