W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

ul. Krótka, ul. Gdańska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Krótka, ul. Gdańska
Przetarg na Działki gruntowe niezabudowane i działka gruntowa zabudowana stanowiące własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza wskazana poniżej w ogłoszeniu (w zależności od lokalizacji)
Data przetargu

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanej stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

1.Działka gruntowa niezabudowana nr 57/48 o pow. 0,0211 ha, obr. 7 zapisana w KW GD1G/00045331/9, położona przy ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym w centrum Pruszcza Gdańskiego, jest niezagospodarowana. Kształt nieruchomości regularny, ukształtowanie terenu o konfiguracji płaskiej. 

Uzbrojenie terenu częściowe (media w ulicy). 

Przez południową część działki przebiega kanalizacja deszczowa Ø200 wraz ze studzienką. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w parterze budynku (5-MN/U). Teren zlokalizowany jest w granicach historycznego układu ruralistycznego Pruszcza Gdańskiego znajduje się w ewidencji zabytków, w granicach strefy bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. 

Dział III ww. księgi wieczystej, ograniczone prawo rzeczowe,  nieograniczona w czasie i odpłatna służebność przesyłu na działkach nr 57/22, 57/35, 60/4 na rzecz „Energa Operator” Spółka Akcyjna w Gdańsku, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu do działki nr 2 na rzecz T-Mobile  Polska spółka Akcyjna w Warszawie. 

Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 115 000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 1 150,00 zł.

2.Działka gruntowa niezabudowana nr 57/58 o pow. 0,0183 ha, obr. 7  zapisana w KW GD1G/00045331/9, położona przy ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym w centrum Pruszcza Gdańskiego, jest niezagospodarowana, na wschodniej granicy działki rośnie kilka drzew. Kształt nieruchomości regularny, ukształtowanie terenu o konfiguracji płaskiej. 

Uzbrojenie terenu częściowe (media w ulicy). 

W północnej część działki przebiega kanalizacja sanitarna Ø150 wraz ze studzienką. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, nie ustala się proporcji między funkcjami (32-MW/U). Teren zlokalizowany jest w granicach historycznego układu ruralistycznego Pruszcza Gdańskiego znajduje się w ewidencji zabytków, w granicach strefy bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.

Dział III ww. księgi wieczystej, ograniczone prawo rzeczowe,  nieograniczona w czasie i odpłatna służebność przesyłu na działkach nr 57/22, 57/35, 60/4 na rzecz „Energa Operator” Spółka Akcyjna w Gdańsku, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu do działki nr 2 na rzecz T-Mobile  Polska spółka Akcyjna w Warszawie. 

Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 125 000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 1 250,00 zł.

3.Działka gruntowa niezabudowana nr 57/54 o pow. 0,0321 ha, obr. 7  zapisana w KW GD1G/00045331/9, położona przy ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym w centrum Pruszcza Gdańskiego, jest niezagospodarowana, 
na wschodniej granicy działki rośnie kilka drzew. Kształt nieruchomości regularny, ukształtowanie terenu o konfiguracji płaskiej. 

Uzbrojenie terenu częściowe (media w ulicy). 

Przez teren działki przebiegają instalacje uzbrojenia technicznego: kanalizacja sanitarna wraz ze studzienkami, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa wraz ze studzienką, sieć gazowa. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, nie ustala się proporcji między funkcjami (32-MW/U). Teren zlokalizowany jest w granicach historycznego układu ruralistycznego Pruszcza Gdańskiego znajduje się w ewidencji zabytków, w granicach strefy bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. 

Dział III ww. księgi wieczystej, ograniczone prawo rzeczowe,  nieograniczona w czasie i odpłatna służebność przesyłu na działkach nr 57/22, 57/35, 60/4 na rzecz „Energa Operator” Spółka Akcyjna w Gdańsku, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu do działki nr 2 na rzecz T-Mobile Polska spółka Akcyjna w Warszawie. 

Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 215 000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 2 150,00 zł.

4.Działka gruntowa niezabudowana nr 57/52 o pow. 0,0249 ha, obr. 7  zapisana w KW GD1G/00045331/9, położona przy ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym w centrum Pruszcza Gdańskiego, jest niezagospodarowana, 
na wschodniej granicy działki rośnie kilka drzew. Na południowo -  zachodniej granicy działki usytuowany jest budynek mieszkalny. Kształt nieruchomości regularny, ukształtowanie terenu 
o konfiguracji płaskiej. 

Uzbrojenie terenu częściowe (media w ulicy). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, nie ustala się proporcji między funkcjami (32-MW/U). Teren zlokalizowany jest w granicach historycznego układu ruralistycznego Pruszcza Gdańskiego znajduje się w ewidencji zabytków, w granicach strefy bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. 

Dział III ww. księgi wieczystej, ograniczone prawo rzeczowe,  nieograniczona w czasie i odpłatna służebność przesyłu na działkach nr 57/22, 57/35, 60/4 na rzecz „Energa Operator” Spółka Akcyjna w Gdańsku, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu do działki nr 2 na rzecz T-Mobile Polska spółka Akcyjna w Warszawie. 

Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 165 000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 1 650,00 zł.

5.Działka gruntowa zabudowana parterowym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 52/6 o pow. 0,0985 ha, obr. 7 zapisana w KW GD1G/00045331/9, położona przy ul. Gdańskiej 4 w Pruszczu Gdańskim. Budynek niepodpiwniczony o trzech lokalach mieszkalnych położonych na parterze. Budynek posiada dwa wejścia od strony północnej i zachodniej. Teren wokół budynku niezagospodarowany, nieogrodzony, kształt nieruchomości nieregularny o konfiguracji płaskiej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (19-MW/U). Teren zlokalizowany jest w granicach historycznego układu ruralistycznego Pruszcza Gdańskiego znajduje się w ewidencji zabytków, w granicach strefy bezpośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego. Budynek jest wpisany w gminnej ewidencji zabytków. 

Działy III inny wpis, treść wpisu nie dotyczy przedmiotowej działki, dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań. 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza  635 000,00 zł.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: 635,00 zł.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. od godziny 10:00, co 20 minut w sali posiedzeń numer 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu informację odpowiadającą odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców (KRS). Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, i zatrzymania zapłaconego wadium. Nabywca, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Planowania i Rozwoju tel. +48 58 775 99 47, dot. przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju tel. +48 58 775 99 13, dot. uzbrojenia działki w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym tel. +48 58 775 99 78.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Powiadom znajomego