W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki i opłaty
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej

Treść

Nazwa:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6m ww. ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu, w szczególności w zakresie złożenia deklaracji, obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

 

Wymagane dokumenty:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczący nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa uchwała nr XVIII/238/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XV/209/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. Druk przedmiotowej deklaracji do pobrania w Referacie Gospodarki Komunalnej lub poniżej.

Załączniki do deklaracji:

- pełnomocnictwo w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,

- kopia uchwały wspólnoty o wyborze zarządu w przypadku składania deklaracji przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

 

Termin składania deklaracji:

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w terminie:

1)  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2)  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, tel.: (58) 775-99-21.

Informacje udzielane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim (pokój nr 2),  tel.: (58) 775-99-88. W tym miejscu istnieje również możliwość złożenia deklaracji.

Deklarację można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Sposób i termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 97 8335 0003 0121 1827 2000 0050 lub w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański bez wezwania za każdy miesiąc z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje nadany indywidualny numer rachunku bankowego. Od tego momentu zadeklarowaną opłatę wpłaca się na ten rachunek.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, w terminie 15 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, jednak nie wcześniej niż od lipca 2013 r.

 

Wysokość opłaty:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w uchwale nr XXIV/290/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 17 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr XXV/302/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 marca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi 1,06 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty jest podwyższona i wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ma możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i złożenia stosownej deklaracji. Od 1 lipca 2021 r. stawki zwolnienia przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej wynoszą:

- 0,03 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 m2,

- 0,01 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane