W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy obronność
Komórka odpowiedzialna Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna i Obronność

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania poniżej lub u pracownika stanowiska ds. Zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności;

2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej);

3. Zaświadczenie stwierdzające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia odpowiednio do okoliczności sprawy wydawane przez:

 • naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
 • pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
 • burmistrza – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

II. Załączniki (druki wniosków, formularze itp.):

 • Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego,
 • Zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia / dochodu.

III. Procedura składania wniosku przez Internet:

Nie dotyczy.

IV. Termin i sposób załatwiania sprawy:

 • Wniosek wraz z załącznikami, składa się w biurze podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, lub za pośrednictwem poczty - nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 • Świadczenie pieniężne wypłaca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia do urzędu wymaganych dokumentów.
 • Wypłata świadczenia rekompensującego następuje w formie przelewu lub osobiście w kasie urzędu, w godz. od 8.00 do 14.00 (I piętro).

V. Opłata skarbowa:

Postępowanie nie podlega opłatom.

VI. Opłata administracyjna:

Postępowanie nie podlega opłatom.

VII. Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 10, 11

VIII. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku

IX. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

X. Podstawa prawna:

 • art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t. j. Dz. U.    2018 r.  poz. 881);
 • art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) - Dz. U. UE z 2016r. L119/1.

XI. Inne informacje, uwagi, wskazówki:

1. Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone.

2. Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

 • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 • kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

3. W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, o których mowa w pkt 2 ppk. 1) i 2), żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.

4. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.

5. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

XII. Osoba odpowiedzialna za realizację działania:

Andrzej Maszenda, Główny specjalista ds. Zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności , 58 775 99 10, gcrum@pruszcz-gdanski.pl

Załączniki

Powiadom znajomego