W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich

Treść

Nazwa: 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Opis ogólny: 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej
 2. Fotografia (kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).
 3. JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający ustanowienie opiekunem prawym lub kuratorem nad osobą, które wniosek dotyczy.
 4. JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający niepełnosprawność osoby, której wniosek dotyczy.
 5. JEŚLI WYMAGANE – dokument stwierdzający przynależność do wspólnoty wyznaniowej osoby, której wniosek dotyczy.
Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju.
 2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich) wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej.
 3. Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 4. Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera rodzic lub opiekun prawny. Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.
 5. W celu ustalenia kodu PIN do certyfikatu oraz odbioru kodu PUK niezbędna jest obecność osoby małoletniej powyżej 13 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

  Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy
Miejsce i sposób składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański pok. nr 7 (parter) tel. 58 775-99-56
Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP 
Usługa składania wniosków o dowód osobisty przez internet zostanie wyłączona z dniem  26 lipca 2021 r.
Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

nie dotyczy:

Informacje dodatkowe

 1. Przy odbiorze dowodu osobistego należy posiadać przy sobie dotychczasowy dowód lub w przypadku jego utraty inny dokument ze zdjęciem, lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, składając wniosek papierowy
  o wydanie nowego dokumentu, należy również wypełnić formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub jego uszkodzenia. Aby uzyskać zaświadczenie o takim zdarzeniu należy na formularzu zaznaczyć, że osoba zgłaszająca ubiega się o wydanie powyższego. Zaświadczenie jest ważne do momentu wydania nowego dowodu osobistego, przy czym nie dłużej niż 2 miesiące. Powyższy formularz zostanie wręczony przez urzędnika.
 3. Dowody osobistego wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do końca wyznaczonego terminu.
 4. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego przed w/w datą skutkuje wedle starych przepisów unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach. Zmiana adresu zameldowania po w/w dacie nie stanowi podstawy do wymiany dokumentu, a dowód osobisty zachowuje ważność.

Osoba odpowiedzialne za realizację zadania:

Maryla Kaczmarska, tel.: (58) 775-99-56
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane