W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zarządzenia Burmistrza

RSS XML
zarządzenie nr: 36/2020
zarządzenie nr 36/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 35/2020
zarządzenie nr 35/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 34/2020
zarządzenie nr 34/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/5 o pow. 3 210 m2 w obrębie 1, położonej przy ul. Aleksandra Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, KRS 0000033455.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 33/2020
zarządzenie nr 33/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 8/8 o pow. 1 361 m2 w obrębie 4, nr 8/16 o pow. 2 403 m2 w obrębie 4, nr 8/23 o pow. 1 377 m2 w obrębie 4, nr 19/2 o pow. 312 m2 w obrębie 4, nr 20/3 o pow. 670 m2 w obrębie 4, nr 20/13 o pow. 2 120 m2 w obrębie 4, położonej w pobliżu ul. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, KRS 0000033455.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 31/2020
zarządzenie nr 31/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 30/2020
zarządzenie nr 30/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 32/2020
zarządzenie nr 32/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/2020
zarządzenie nr 28/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji na usuwanie odpadów zawierających azbest.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 27/2020
zarządzenie nr 27/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 355/18 o pow. 9 452 m2 w obrębie 9, położonej przy ul. Herberta w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, KRS 0000374001.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 26/2020
zarządzenie nr 26/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/4 o pow. 2 243 m2 w obrębie 13, działka nr 73/9 o pow. 1 330 m2 w obrębie 13, działka nr 81/6 o pow. 1 261 m2 w obrębie 13, działka nr 81/13 o pow. 732 m2 w obrębie 13 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, KRS 0000033455.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/2020
zarządzenie nr 25/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 5/110 o pow. 3 341 m2 w obrębie 6, nr 5/125 o pow. 6 510 m2 w obrębie 6, nr 5/126 o pow. 1 080 m2 w obrębie 6, nr 5/127 o pow. 20 m2 w obrębie 6, nr 18/8 o pow. 1 716 m2 w obrębie 5, nr 3/45 o pow. 312 m2 w obrębie 13, położonych w pobliżu ul. Prof. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, NIP 593-010-00-75, REGON 190593120, KRS 0000108188.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/2020
zarządzenie nr 24/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie kontroli i ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 23/2020
zarządzenie nr 23/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/2020
zarządzenie nr 22/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2020
zarządzenie nr 21/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/2020
zarządzenie nr 20/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/2020
zarządzenie nr 18/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2020
zarządzenie nr 17/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/2020
zarządzenie nr 19/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/2020
zarządzenie nr 16/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia terminów przerw wakacyjnych w roku szkolnym 2019/2020, w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/2020
zarządzenie nr 15/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2020
zarządzenie nr 14/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego.
Status uchylone
Uwagi Uchylone Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 10.02.2020r.
zarządzenie nr: 13/2020
zarządzenie nr 13/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/2020
zarządzenie nr 12/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/2020
zarządzenie nr 11/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.
Status obowiązujące