W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 24/2021
zarządzenie nr 24/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 roku, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/2021
zarządzenie nr 25/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej samochodem, motocyklem niebędącym własnością Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/2021
zarządzenie nr 22/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji do sprawdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2021
zarządzenie nr 21/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim, realizującego zadania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2022 dla miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/2021
zarządzenie nr 20/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/2021
zarządzenie nr 19/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/2021
zarządzenie nr 18/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2021
zarządzenie nr 17/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/2021
zarządzenie nr 16/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/2021
zarządzenie nr 15/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Pruszczu Gdańskim.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2021
zarządzenie nr 14/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zawartego w Programie Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 13/2021
zarządzenie nr 13/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/2021
zarządzenie nr 12/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/2021
zarządzenie nr 11/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/2021
zarządzenie nr 10/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących udzielania ulg w spłacie należności podatkowych, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/2021
zarządzenie nr 9/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2021 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 8/2021
zarządzenie nr 8/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2021 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/2021
zarządzenie nr 7/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Pruszczu Gdańskim.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/2021
zarządzenie nr 5/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/2021
zarządzenie nr 4/2021
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021
Status obowiązujące