Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dane podstawowe

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Janusz Wróbel

Godziny pracy

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30

Ważne telefony

Wykaz telefonów:


Urząd Miasta +48 58 775 99 21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej +48 58 682 27 55
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji +48 58 682 34 17
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze +48 58 682 31 14
Straż Miejska
+48 58 683 29 53
Komenda Powiatowa Policji
+48 58 785 42 22

Konta bankowe

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim:


94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

  • podatek od nieruchomości
  • podatek rolny
  • podatek leśny
  • podatek od środków transportowych
  • podatek od posiadania psa
  • opłata skarbowa
  • opłata targowa

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dziękujemy za...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Przebudowa ul. Gałczyńskiego - wypowiedz się!

Zapraszamy do zapoznania się z planowaną przebudową ul. Gałczyńskiego oraz zgłaszania uwag i wniosków. Możliwość wypowiedzi oraz pełne informacje dot. zagospodarowania układu drogowego ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z infrastrukturą techniczną dostępne są na miejskiej stronie...

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy  ul. Grunwaldzkiej 20, zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej  pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie...

Projekt uchwały antysmogowej

W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego zawiadamiamy o zapewnieniu udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego: w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i...

Program Ochrony powietrza dla strefy pomorskiej - konsultacje

W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego informujemy o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu...

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie dodatkowego naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres II kadencji w latach 2020 – 2024

Zgodnie z § 7 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański oraz nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r. poz. 1075) ogłaszam dodatkowy...

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 17) ogłaszam podstawowe kwoty dotacji oraz statystyczne liczby uczniów dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w...

Uchwały Rady Miasta

uchwała nr: XIII/180/2020

uchwała nr XIII/180/2020

jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia

w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIII/179/2020

uchwała nr XIII/179/2020

jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Status uchwały Oczekująca

Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

uchwała nr: XIII/178/2020

uchwała nr XIII/178/2020

jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/123/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – etap III.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIII/177/2020

uchwała nr XIII/177/2020

jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 369/2 o pow.122 m2, nr 369/3 o pow. 119 m2, nr 369/4 o pow. 43 m2 i nr 370/2 o pow. 217 m2, położonych w obrębie 10, w pobliżu ul. Bolesława Chrobrego w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIII/176/2020

uchwała nr XIII/176/2020

jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działek: nr 21/3 o pow. ok. 26 000 m2, nr 21/14 o pow. ok. 10 000 m2, nr 21/7 o pow. ok. 1 650 m2, nr 21/7 o pow. ok. 4 500 m2, nr 21/8 o pow. ok. 33 500 m2, nr 21/9 o pow. ok. 1 500 m2, nr 21/10 o pow. ok. 5 500 m2, nr 21/11 o pow. ok. 31 000 m2, nr 21/12 o pow. ok. 500 m2, nr 20/6 o pow. ok. 2 000 m2, nr 20/6 o pow. ok. 400 m2, nr 20/6 o pow. ok. 1 250 m2, nr 20/8 o pow. ok. 55 600 m2 i nr 20/8 o pow. ok. 55 500 m2 położonych w obrębie 18, w pobliżu ul. Stolarskiej w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIII/175/2020

uchwała nr XIII/175/2020

jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działki nr 7/35 o pow. ok. 1 100 m2, położonej w obrębie 5, w pobliżu ul. Antoniego Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 137/2020

zarządzenie nr 137/2020

wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2020”, realizowanego w roku 2020.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 136/2020

zarządzenie nr 136/2020

wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 135/2020

zarządzenie nr 135/2020

wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 134/2020

zarządzenie nr 134/2020

wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 133/2020

zarządzenie nr 133/2020

wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 132/2020

zarządzenie nr 132/2020

wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

Załatw sprawę

Karta Dużej Rodziny

Nazwa: Karta Dużej Rodziny  Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Oświaty, Kultury i Sportu Osoba odpowiedzialna za realizację: Karolina Mik, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu  nr tel. 58 775 99 79, e-mail: mik@pruszcz-gdanski.pl Osoba merytoryczna:...

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Nazwa: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Oświaty, Kultury i Sportu Osoba odpowiedzialna za realizację: Karolina Mik, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu  nr tel. 58 775...

CEIDG ONLINE

Przypominamy, że  wszystkie sprawy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) można załatwić przez Internet. Konto w CEIDG założyć można przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. WAŻNE! Jeśli jeszcze nie masz...

Pruszczański Bon Opiekuńczy

Nazwa: Pruszczański Bon Opiekuńczy  Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Oświaty, Kultury i Sportu Osoba odpowiedzialna za realizację: Karolina Mik, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu  nr tel. 58 775 99 79, e-mail: mik@pruszcz-gdanski.pl Osoba...

Udostępnianie danych z ewidencji ludności lub rejestru PESEL

Nazwa: Udostępnianie danych z ewidencji ludności lub rejestru PESEL Opis ogólny: Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w...

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Nazwa: Wymeldowanie z pobytu czasowego Opis ogólny: Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art....

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij