W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ostatnio opublikowane:

zarządzenie nr: 307/2023
zarządzenie nr 307/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wprowadzenia planu opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnego Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 300/2023
zarządzenie nr 300/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia Planu kontroli na 2024 rok w jednostkach organizacyjnych, zakładzie budżetowym, instytucjach kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 299/2023
zarządzenie nr 299/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie korekty ustalonego Planu kontroli na 2022 rok w jednostkach organizacyjnych, zakładzie budżetowym, instytucjach kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w innych podmiotach, którym udzielono środki finansowe z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 306/2023
zarządzenie nr 306/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcz Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2024 na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025 dla miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 302/2023
zarządzenie nr 302/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 301/2023
zarządzenie nr 301/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zawartych w Programie Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
Status obowiązujące

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI, PRZEZMACZONYCH DO SPRZEDAŻY W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM  1.     Działka gruntowa niezabudowana nr 370/2 o pow. 0,0217 ha, obr. 10 zapisana w KW GD1G/00045439/6, położona przy ul. Juliusza Słowackiego w Pruszczu Gdańskim. Działka jest niezabudowana i...

Znak sprawy: PR.6721.4.20.2022
Znak sprawy PR.6721.4.20.2022
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Pruszcz Gdański, dnia 29 listopada 2023 r.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGOo przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność”.Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, poz. 1113, poz. 1501, poz. 1506, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1688, poz. 1890, poz. 2029) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że uchwałą Nr LXII/604/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r. przyjęto dokument – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność”. Z treścią dokumentu, a także z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, 83 – 000 Pruszcz Gdański (w Referacie Planowania i Rozwoju pok. 27).Podano do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz w lokalnej prasie. z up. Burmistrza/-/ Radosław KlaczkowskiZastępca Burmistrza ds. komunalnych
Znak sprawy: PR.6721.2.27.2021
Znak sprawy PR.6721.2.27.2021
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Pruszcz Gdański, dnia 29 listopada 2023 r.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia - zmiana”.Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, poz. 1113, poz. 1501, poz. 1506, poz. 1719, poz. 1890, poz. 1688, poz. 1890, poz. 2029) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że uchwałą Nr LXII/606/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r. przyjęto dokument – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia - zmiana”. Z treścią dokumentu, a także z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa - w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, 83 – 000 Pruszcz Gdański (w Referacie Planowania i Rozwoju pok. 27).Podano do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz w lokalnej prasie. z up. Burmistrza/-/ Radosław KlaczkowskiZastępca Burmistrzads. komunalnych