W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na Budowie/przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Dywizjonu 303

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), oraz art. 49 i  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek WiK Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Grunwaldzka 1, 83-000 Pruszcz Gdański, z dnia 05.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański Biura Podawczego dnia 11.05.2021 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie/przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Dywizjonu 303” na działkach nr 1/13, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23, 1/60, 1/61, 1/111, 1/112, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119, obręb 22, położonych w Pruszczu Gdańskim.

Jednocześnie informuje o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej  - Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, za pomocą środków komunikacji  elektronicznej: urzad@pruszcz-gdanski.pl oraz przez platformę ePUAP.

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30. Numer telefonu: 58 775 99 13, 58 775 99 15.

Z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnychKlauzula informacyjna:

Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iod@pruszcz-gdanski.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.

Załączniki

Powiadom znajomego