W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

W związku z realizacją Uchwały Nr LXVIII/655/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

zawiadamiam

o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
1.      Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
2.      Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego może być przyznana w wysokości 70% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3.      Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, które znajdują się na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wyznaczonego uchwałą Nr XXIII/215/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 roku, może być przyznana w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4.      Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych, wpisanych tylko do gminnej ewidencji zabytków może być przyznana w wysokości 30% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
5.      Dotacja, o której mowa w pkt 2 i 3 może być przyznana w kwocie nie większej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
6.      Dotacja, o której mowa w pkt 4 może być przyznana w kwocie nie większej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
7.      Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które zostaną przeprowadzone w roku budżetowym, w którym dotacja ma być udzielona.
8.      Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków wraz z załącznikami, złożonych przez zainteresowanych zgodnie z warunkami podanymi w ww. uchwale.
9.      Wnioski o dotacje składają podmioty uprawnione do tej czynności do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja. Powyższy termin nie obowiązuje w przypadku ubiegania się o dotację w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej.
10.  Uchwała, określająca zasady udzielania przedmiotowych dotacji i formularz wniosku są dostępne w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w Zakładce: Planowanie przestrzenne/Ochrona i opieka nad zabytkami.
11.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w Referacie Planowania i Rozwoju - nr tel. 58 775 99 13, 58 775 99 15.
12.  Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański.


Burmistrz
/-/ Janusz Wróbel

 

Uchwała Nr LXVIII/655/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański

 

Załączniki

Powiadom znajomego