W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zarządzenie nr 48/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), uchwały nr XXXIII/370/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcza Gdańskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 4376) oraz uchwały Nr XXXVI/389/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 146)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konsultacje ogólnomiejskie dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami miasta Pruszcz Gdański na lata 2022-2025.

§ 2

Celem konsultacji  społecznych  jest  zasięgnięcie  opinii,  propozycji  i uwag na temat projektu aktu prawa miejscowego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Konsultacje adresowane są do mieszkańców miasta Pruszcza Gdańskiego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na terenie Miasta Pruszcz Gdański.

 § 4

Konsultacje przeprowadza się przy wykorzystaniu platformy konsultacji społecznych dostępnej na stronie internetowej: https://pruszczgdanski.konsultacjest.pl.

 § 5

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia 4 maja 2022 r. 

 § 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego