W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 7 lipca 2020 w sprawie dodatkowego naboru do Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres II kadencji w latach 2020-2024.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański oraz nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r. poz. 1075) ogłaszam dodatkowy nabór kandydatów do:
  • Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres II kadencji w latach 2020 – 2024.
1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres
    II kadencji w latach 2020 – 2024 należy składać w terminie  do dnia 13 lipca  2020 r.
2. Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie miasta Pruszcza
    Gdańskiego, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska
    osób starszych.
3. Członkowie Rady Seniorów wybierani są spośród:
        1) przedstawicieli osób starszych, którzy uzyskali poparcie co najmniej 25
            mieszkańców powyżej 60 roku życia; osoba starsza posiadająca miejsce
            zamieszkania na terenie miasta Pruszcz Gdański może udzielić poparcia nie
            więcej niż jednemu kandydatowi do Rady Seniorów; poparcie jest udzielane
            poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Rady
            Seniorów,
        2) przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności
            przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
            uniwersytety trzeciego wieku, którzy zostali asygnowani przez ww. podmioty.
4.   Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański dla przedstawiciela
      osób starszych dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór dostępny
      jest na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w
      Biurze Rady Miasta (pokój nr 11) lub u Sekretarza Miasta (pokój nr 24). Do zgłoszenia
      należy dołączyć listę poparcia  co najmniej 25 mieszkańców powyżej 60 roku życia.
      Każda osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie  miasta Pruszcza
      Gdańskiego może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady
      Seniorów; poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem
      zgłoszeniowym kandydata do Rady Seniorów.
5.   Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański przez podmioty
      działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz
      podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, dokonuje się na formularzu
      zgłoszeniowym, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta,
      w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta (pokój Nr 11) lub
      u Sekretarza Miasta (pokój nr 24). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego
      odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego i uchwałę podjętą przez organ statutowy danej
      organizacji/podmiotu asygnującego daną osobę jako kandydata do Rady Seniorów
      Miasta Pruszcz Gdański oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
      kandydowanie.
6.   Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański dokonuje się
      na formularzach zgłoszeniowych, ustalonych zarządzeniem Nr 114/2020 Burmistrza
      Pruszcza Gdańskiego z dnia 7 lipca 2020 r., które należy składać w okresie do dnia
      13 lipca 2020 r., bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub
      wysyłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20,
      83 - 000 Pruszcz Gdański.
7.   W przypadku zgłoszenia korespondencyjnego o przyjęciu zgłoszenia kandydata
      decyduje data stempla pocztowego.
8.   Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
  •  58 775 99 38 - Sekretarz Miasta (pokój nr 24),
  •  58 775 99 43 - Biuro Rady Miasta (pokój nr 11).

     


                                                                                                           BURMISTRZ                                           
                                                                                                     /-/   Janusz Wróbel


Powiadom znajomego