W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUSZCZA  GDAŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, poz. 2353, poz. 2430; z 2021 r. poz. 12) oraz Zarządzenia Nr 206/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. zawiadamiam, że z dniem 18 stycznia 2021 r. wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i pracowników samorządowych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
Począwszy od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 20 i ulicy Krótkiej 4 (Referat Gospodarki Komunalnej) wprowadza się następujące ograniczenia:

 1. Obsługa interesanta odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem operatora pocztowego;
 2. Prowadzi się bezpośrednią obsługę interesanta w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. W budynku Urzędu Miasta przebywać mogą wyłącznie interesanci lub ich pełnomocnicy. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu  nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesanta i osób wymienionych w § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Urząd Stanu Cywilnego może przyjąć większą ilość osób, gdy jest to niezbędne do realizacji sprawy, jednak przy zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy interesantami;
 4. Pozostałe referaty i samodzielne stanowiska pracy, mogą prowadzić bezpośrednią obsługę interesanta, wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wówczas pomieszczeniem wyznaczonym do obsługi interesanta jest sala posiedzeń Urzędu Miasta;
 5. Referat Gospodarki Komunalnej obsługę interesanta prowadzi wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty i przy wyznaczonym stanowisku obsługi;
 6. Zaleca się, aby interesant posiadał własne przybory piśmiennicze;
 7. Osoby wchodzące do Urzędu Miasta zobowiązane są do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym, dostępnym w holu budynku;
 8. Interesanci przebywający na terenie Urzędu Miasta mają obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1   ustawy   z dnia   20 czerwca   1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110, poz. 284, poz. 568, poz. 695, poz. 1087, poz. 1517), ust i nosa;
 9. Niezwłocznie po załatwieniu sprawy, interesant jest zobowiązany do opuszczenia budynku Urzędu;
 10. Wejście do budynku odbywać się będzie tylko przez wejście główne i wyłącznie do tymczasowego punktu obsługi interesanta lub do KASY. Przed okienkiem kasowym, w odstępach 1,5 m, mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby;
 11. W poczekalni holu głównego mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby oczekujące na przyjęcie w ramach obsługi interesantów;
 12. Liczbę interesantów będzie kontrolował i regulował pracownik Biura Podawczego;
 13. Pisma i dokumenty będą przyjmowane w Biurze Podawczym Urzędu Miasta;
 14. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;
 15. Płatności i należności publiczno-prawne (podatki i opłaty) oraz cywilno-prawne (dzierżawy, itp.) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
JANUSZ WRÓBEL

Powiadom znajomego